Provérbios 24

1 Avundas inteonda människoroch längta inte efter att vara med dem.

2 Deras hjärtan tänker på våld,deras läppar talar olycka.

3 Genom vishet byggs huset,genom förstånd hålls det vid makt.

4 Genom kunskap fylls rummenmed allt som är dyrbart och ljuvligt.

5 En vis man är stark,en man med kunskap är väldig i kraft.

6 Genom skicklig ledning kan du föra krig,många goda rådgivare ger seger.

7 Visheten är för hög för dåren,i porten öppnar han ej sin mun.

8 Den som tänker ut onda planer,han skall kallas intrigmakare.

9 Dårskapens påfund är synd,och bespottaren möter avsky bland människor.

10 Låter du modet falla i nödens stund,då blir din kraft ringa.

11 Rädda dem som släpas till dödenoch drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen.

12 Om du säger: "Vi visste det inte",skulle inte han som prövar hjärtan märka det,skulle inte han som vakar över din själ veta det?Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

13 Ät honung, min son, det är gott,självrunnen honung är söt för din gom.

14 Så är kunskap och vishet för din själ.Om du finner dem, har du en framtid,och ditt hopp blir ej om intet.

15 Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning,ödelägg inte hans hem.

16 Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen,men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.

17 Gläd dig inte när din fiende faller,låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull,

18 så att Herren ser det med misshagoch vänder sin vrede från honom.

19 Harmas inte över de onda,avundas inte de ogudaktiga.

20 Ty den som är ond har ingen framtid,de ogudaktigas lampa skall slockna.

21 Min son, frukta Herren och kungen,ge dig inte i lag med upprorsmän.

22 Ty plötsligt kan olycka komma över dem,och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer?

23 Dessa ord är också av visa män.Att ha anseende till personen när man dömer är orätt.

24 Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig",honom skall folk förbannaoch nationer fördöma.

25 Men dem som skipar rättvisa skall det gå väl,de skall bli välsignade med goda ting.

26 En kyss på läpparna är det,när någon ger ett rätt svar.

27 Fullgör ditt arbete på marken,gör allting klart åt dig på åkern.Sedan kan du bygga dig ett hus.

28 Vittna inte mot din nästa utan orsak,inte vill du bedra någon med dina läppar?

29 Säg inte: "Vad han har gjort mot mig skall jag göra mot honom,jag skall ge var och en vad han förtjänat."

30 Jag gick förbi en lat mans åker,en oförståndig människas vingård.

31 Och se, tistlar hade växt upp överallt,marken var täckt av nässlor,stenmuren låg nerriven.

32 Jag såg det och tog det till hjärtat,jag betraktade det och tog lärdom av det.

33 Sov ännu något, slumra lite till,lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,

34 så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivareoch armodet som en väpnad man.