Mateus 23

1 Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar:

2 "På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna.

3 Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.

4 De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem.

5 Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora.

6 De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna,

7 och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi.

8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder.

9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.

10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus.

11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.

12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.

15 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.

16 Ve er, ni blinda ledare! Ni säger: Om någon svär vid templet, betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed.

17 Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som helgar guldet?

18 Ni säger också: Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed.

19 Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som helgar gåvan?

20 Den som därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det.

21 Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där.

22 Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.

23 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

24 Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.

25 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.

26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.

27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.

28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

29 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar

30 och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid, skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod.

31 Därmed vittnar ni om er själva, att ni är söner till dem som mördade profeterna.

32 Fyll då också ni era fäders mått!

33 Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

34 Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad.

35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret.

36 Amen säger jag er: Allt detta skall komma över det här släktet.

37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

38 Se, ert hus kommer att stå öde.

39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."