Mateus 19

1 När Jesus hade avslutat detta tal, lämnade han Galileen och gick genom landet på andra sidan Jordan till Judeens område.

2 Mycket folk följde honom, och han botade dem.

3 Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: "Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?"

4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna

5 och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?

6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

7 De sade till honom: "Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?"

8 Han svarade: "Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.

9 Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott."

10 Hans lärjungar sade till honom: "Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig."

11 Han svarade dem: "Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan.

12 Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig."

13 Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem.

14 Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana."

15 Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

16 En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?"

17 Jesus sade till honom: "Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden."

18 Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,

19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv."

20 Då sade den unge mannen till Jesus: "Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?"

21 Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig."

22 När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

23 Jesus sade till sina lärjungar: "Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.

24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."

25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?"

26 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."

27 Då tog Petrus till orda: "Se,vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?"

28 Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

29 Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.

30 Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.