Mateus 3

1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken

2 och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära."

3 Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!

4 Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.

5 Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom,

6 och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: "Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?

8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.

9 Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."

13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.

14 Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig."

15 Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske.

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.

17 Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."