Oséias 6

1 "Kom, låt oss vända omtill Herren.Ty han har rivit oss, han skall också hela oss.Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.

2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande,ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp,så att vi får leva inför hans ansikte.

3 Låt oss lära känna Herren,ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,och han skall komma till oss lik ett regn,lik ett vårregn som vattnar jorden."

4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim?Vad skall jag ta mig till med dig, Juda?Er kärlek är som morgondis,lik daggen som tidigt försvinner.

5 Därför har jag utdelat mina hugg genom profeternaoch dräpt dem genom orden från min mun.Så skall domen över dig stå fram i ljuset.

6 Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offeroch i kunskap om Gud mer än i brännoffer.

7 Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet.Sedan dess har de handlat svekfullt mot mig.

8 Gilead är en stad av ogärningsmän,den är full av blodspår.

9 Lik rövarskaror som ligger i försåt för människor,är prästernas hop.De mördar på vägen till Sikem,de utför skamliga ting.

10 I Israels hus har jag sett förfärliga ting.Där bedriver Efraim sin otukt,och där orenar sig Israel.

11 Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd,när jag åter gör slut på mitt folks fångenskap.