Oséias 14

1 Samaria skall stå med skuld,ty hon har varit upproriskmot sin Gud.Invånarna skall falla för svärd,deras späda barn skall bli krossade,deras havande kvinnor uppristade.

2 Vänd om, Israel, till Herren, din Gud,ty genom din missgärning har du kommit på fall.

3 Tag med er ordoch vänd åter till Herren.Säg till honom:"Förlåt oss alla våra synderoch tag nådigt emot oss.Då skall vi prisa dig med våra läppar.

4 Assur kan inte rädda oss,vi skall inte mer sitta upp på stridshästar.Vi skall aldrig mer säga:'Vår Gud' till våra händers verk.Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet."

5 Jag vill hela dem från deras avfall,jag vill älska dem av fri vilja,ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

6 Jag skall bli som dagg för Israel,han skall blomstra som en lilja,han skall skjuta rötter som Libanon.

7 Hans avkomlingar skall breda ut sig,han skall bli lik ett olivträd i fägring,han skall dofta som Libanon.

8 De som bor i hans skugga skall återvända.De skall odla sädoch grönska som vinstockar.Minnet av honom skall vara som Libanons vin.

9 Efraim, vad har jag mer med avgudar att skaffa?Jag skall bönhöra honom och ta mig an honom.Jag är som en grönskande cypress,hos mig finner du din frukt.Den som är vis förstår detta,den som är förståndig besinnar det.Ty Herrens vägar är rätta,och på dem vandrar de rättfärdiga,men överträdarna kommer där på fall.