Provérbios 29

1 Den som efter myckentillrättavisningförblir hårdnackadkommer plötsligt att krossas och kan inte räddas.

2 När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket,när den ogudaktige härskar suckar folket.

3 Den som älskar vishet ger sin far glädje,den som ger sig i lag med skökor förstör vad han äger.

4 Genom rättvisa bygger en kung upp sitt land,men genom höga pålagor river han ner det.

5 Den som smickrar sin nästabreder ut ett nät för hans fötter.

6 En ond människas överträdelse snärjer henne,men den rättfärdige kan jubla och vara glad.

7 Den rättfärdige känner de fattigas sak,den ogudaktige visar ingen förståelse.

8 Bespottare uppviglar staden,de visa stillar vreden.

9 När en vis man går till rätta med en dåre,blir denne arg eller lermen får ingen ro.

10 De blodtörstiga hatar den ostrafflige,men de rättsinniga skyddar hans liv.

11 Dåren släpper lös alla sina känslor,men den vise håller dem tillbaka.

12 Den furste som lyssnar till lögnaktigt talhar bara ogudaktiga tjänare.

13 Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida,av Herren får bådas ögon sitt ljus.

14 Den kung som dömer de fattiga rätt,hans tron skall för alltid bestå.

15 Ris och tillrättavisning ger vishet,men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor.

16 När de ogudaktiga blir fler, frodas synden,men de rättfärdiga skall se deras fall.

17 Fostra din son, så slipper du orooch han skall ge ljuvlig glädje åt din själ.

18 Utan uppenbarelsen går folket vilse,lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.

19 Blott ord fostrar ingen slav,trots att han förstår fogar han sig inte.

20 Ser du en man som snabbt tar till orda,det är mer hopp om dåren än om honom.

21 Om någon skämmer bort sin tjänare alltifrån hans ungdom,blir denne till sist oregerlig.

22 En argsint man ger upphov till kiv,den hetlevrade förgår sig ofta.

23 En människas högmod leder till förödmjukelse,men den ödmjuke vinner ära.

24 Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv,han hör eden men berättar inget.

25 Människofruktan har med sig snaror,men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.

26 Många söker en furstes ynnest,men av Herren får var och en sin rätt.

27 De rättfärdiga avskyr den som gör orätt,de ogudaktiga avskyr den som lever rätt.