Êxodo 35

1 Mose samlade hela Israels menighet och sade till dem: "Detta är vad Herren har befallt er att göra.

2 Under sex dagar skall ni utföra ert arbete, men den sjunde dagen skall vara helig för er, en Herrens sabbat för vila. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas.

3 Ni skall inte göra upp eld på sabbaten, var ni än bor."

4 Mose sade till hela Israels menighet: "Detta är vad Herren har befallt:

5 Tag upp bland er en offergåva åt Herren. Var och en som har ett hjärta som är villigt till det skall bära fram denna offergåva åt Herren: guld, silver och koppar,

6 mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår,

7 rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ,

8 olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen

9 samt onyxstenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden.

10 Alla konstnärligt begåvade män bland er skall komma och tillverka allt det som Herren har befallt:

11 tabernaklet, dess tält och överdraget till det, dess hakar, brädor, tvärstänger, stolpar och fotstycken,

12 arken med dess stänger, nådastolen och förlåten som skall hänga framför den,

13 bordet med dess stänger och alla tillbehör och skådebröden,

14 ljusstaken med dess tillbehör och lampor, oljan till ljusstaken,

15 rökelsealtaret med dess stänger, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen, förhänget för ingången till tabernaklet,

16 brännoffersaltaret med det koppargaller som hör till det, stängerna och alla dess tillbehör, karet med dess fotställning,

17 omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården,

18 tabernaklets och förgårdens tältpluggar med deras tältlinor

19 samt kläderna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder."

20 Israels hela menighet gick då bort ifrån Mose.

21 Sedan kom de tillbaka, var och en som manades till det i sitt hjärta, och var och en som hade en villig ande till detta bar fram en gåva åt Herren till arbetet på uppenbarelsetältet, till tjänsten där och till de heliga kläderna.

22 De kom, både män och kvinnor, och var och en bar med villigt hjärta fram spännen, örhängen, fingerringar och halssmycken, alla slags värdesaker av guld, var och en som kunde offra en gåva av guld åt Herren.

23 Var och en som ägde mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade fårskinn och tahasskinn bar fram det.

24 Alla som kunde ge en gåva av silver eller koppar bar fram sin gåva åt Herren, och var och en som ägde akacieträ för arbetets utförande bar fram det.

25 Alla konstnärligt begåvade kvinnor spann med sina händer mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och bar fram vad de spunnit,

26 och alla kvinnor, som manades till det i sitt hjärta och kunde konsten, spann gethår.

27 Hövdingarna bar fram onyxstenar och infattningsstenar för efoden och bröstskölden,

28 kryddor och olja till ljusstaken, till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen.

29 Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt Herren.

30 Mose sade till Israels barn: "Se, Herren har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam,

31 och han har fyllt honom med Guds Ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk,

32 så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar,

33 slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla arbeten.

34 Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, har han också givit förmågan att undervisa andra.

35 Han har fyllt deras hjärtan med vishet att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och andra vävnader, ja, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk.