1 Pedro 2

1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal.

2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning,

3 då ni nu har smakat att Herren är god.

4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,

8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

11 Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.

12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

13 Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare

14 eller landshövdingarna, som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.

15 Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.

16 Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

17 Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren.

18 Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda.

19 Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud.

20 Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud.

21 Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.

22 Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.

23 När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.