2 Crônicas 27

1 Jotam var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusa och var dotter till Sadok.

2 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader Ussia hade gjort, och till detta kom att han inte trängde in i Herrens tempel. Men folket gjorde ännu det som var ont.

3 Jotam byggde Övre porten till Herrens hus, och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten.

4 Dessutom byggde han städer i Juda bergsbygd, och i skogarna uppförde han borgar och torn.

5 Han förde krig mot ammoniternas kung och besegrade dem, så att Ammons barn det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket betalade Ammons barn åt honom också andra och tredje året.

6 Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren, sin Gud.

7 Vad som mer finns att säga om Jotam, om alla hans krig och annat han företog sig, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar.

8 Han var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem.

9 Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.