Apocalipse 4

1 Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter."

2 Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.

3 Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen.

4 Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på dessa troner satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet.

5 Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar.

6 Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall.Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill.

7 Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn.

8 Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:"Helig, helig, helig är Herren Gud,den Allsmäktige, han som var och som äroch som kommer."

9 Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter,

10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:

11 "Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emotpris, ära och makt, ty du har skapat allt.Genom din vilja kom det till och blev skapat."