Jó 40

1 Då talade Herren till Job ur stormvinden. Han sade:

2 Spänn bältet om livet som en man.Jag vill fråga dig, och du skall svara mig.

3 Vill du göra min rätt om intet,vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig?

4 Har du en sådan arm som Gud,och kan du dundra med din röst som han?

5 Pryd dig då med storhet och härlighet,kläd dig i ära och majestät.

6 Sprid ut din vredes förbittring,ödmjuka de högmodiga med en blick.

7 Underkuva alla högmodiga med en blick,slå ner de ogudaktiga på stället.

8 Göm dem alla i stoftet,fjättra deras ansikten i mörkret.

9 Då vill också jag prisa digför den frälsning som din högra hand givit dig.

10 Se Behemot, som jag skapat liksom dig.Han lever av gräs som en oxe.

11 Se kraften i hans länderoch styrkan i hans buks muskler.

12 Han bär sin svans så styv som en ceder,senorna i hans lår är väl sammanvävda.

13 Hans benpipor är som rör av koppar,benen liknar järnstänger.

14 Han är förstlingen av Guds verk,men hans skapare kan dra sitt svärd mot honom.

15 Bergen bär fram mat åt honom,och alla de vilda djuren har där sin lek.

16 Han lägger sig ner under lotusträd,i skydd av rör och vass.

17 Lotusträd ger honom skugga,pilträdets grenar i floden omger honom.

18 Om än floden är våldsam ängslas han ej,om än Jordan forsar mot hans gap är han trygg.

19 Kan någon gripa tag i hans ögoneller borra snaror genom hans nos?

20 Kan du dra upp Leviatan med krokeller få makt över hans tunga med rep?

21 Kan du föra in ett sävstrå i hans näsaeller borra en hake genom hans käke?

22 Kommer han att vädja mycket till dig om nådeller tala mjuka ord till dig?

23 Kommer han att sluta fördrag med dig,så att du kan ta honom till slav för alltid?

24 Kan du leka med honom som med en fågeleller hålla honom i band åt dina tjänarinnor?Brukar fiskarlag köpslå om honomoch dela honom mellan köpmän?Kan du fylla hans hud med harpuneroch hans huvud med kastspjut?Bär hand på honom,och du skall komma ihåg den striden och aldrig mer göra om det!Se, den som hoppas på seger blir besviken,redan vid åsynen av honom är han slagen.