Agradecimento pela Vida

Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

Efésios 5:20

Vatten omslöt mig ända upp till halsen,djupet omgav mig,sjögräs snärjde in mitt huvud.

Till bergens grund sjönk jag ner,jordens bommar slöts för evigt bakom mig.Men du förde mig levande upp ur graven,Herre, min Gud.

Jonas 2:6,7

För sångmästaren, till mutlabbén. En psalm av David.

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta,jag vill förkunna alla dina under.

Salmos 9:1,2

Halleluja!Lova Herren, min själ!

Jag vill lova Herren så länge jag lever,jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Salmos 146:1,2

7 Din rättfärdighet är som väldiga berg,dina domar som det stora havsdjupet.Både människor och djur räddar du, Herre.

8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.

9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus,av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.

Salmos 36:7-9

Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.

2 Coríntios 9:15

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Efésios 1:3

Du skall äta och bli mätt, och du skall prisa Herren, din Gud, för det goda land han har gett dig.

Deuteronômio 8:10

Herre, du tar dig an min sak,du förlossar mitt liv.

Lamentações 3:58

Må allt som andas prisa Herren!Halleluja!

Salmos 150:6

Jag vill sjunga för Herrenså länge jag lever,jag vill lovsjunga min Gudså länge jag är till.

Må mina tankar behaga honom,jag vill glädja mig i Herren.

Salmos 104:33,34

Besinna att Herren är Gud.Han har gjort oss och inte vi själva.Vi är hans folk och får i hans hjord.

Gå in i hans portar med tacksägelse,i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!

Salmos 100:3,4

1 En psalm, en sång av David för templets invigning.

2 Jag vill upphöja dig, Herre,ty du drog mig upp ur djupet,du lät ej mina fiender glädja sig över mig.

3 Herre, min Gud, jag ropade till digoch du helade mig.

Salmos 30:1-3

13 Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.

Salmos 139:13-16

12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

Colossenses 1:12-17