Aniversário de Criança

13 Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.

17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud,hur stor är inte deras mångfald!

Salmos 139:13-17

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Filipenses 4:4

Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag begärde.

1 Samuel 1:27

"Anförtro dig åt Herren!Han skall befria och rädda honom,han har ju honom kär."

Det var du som hämtade mig ut ur moderlivetoch lät mig vila trygg vid min moders bröst.

Salmos 22:9,10

Lär oss inse att våra dagar är räknade,så att vi får visa hjärtan.

Salmos 90:12

Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

Salmos 27:4

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,du har förlöst mig ur min moders liv,dig gäller alltid mitt lov.

Salmos 71:6

Ty själv har jag varit barn och haft en far,varit späd och min mors ende son.

Då undervisade han mig och sade till mig:Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord.Bevara mina bud, så får du leva.

Provérbios 4:3,4

Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.

Lucas 2:40

Detta är den dag som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!

Salmos 118:24