Aprender

Men du skall tala i överensstämmelse med den sunda läran:

Tito 2:1

Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tessalonicenses 5:11

Min själ längtar efter dig om natten,ja, anden i mig söker dig.Ty när dina domar drabbar jorden,lär sig världens invånare rättfärdighet.

Isaías 26:9

Led mig i din sanning och lär mig,ty du är min frälsnings Gud.På dig hoppas jag alltid.

Salmos 25:5

Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

1 João 2:27

Herren är god och rättfärdig,därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,han lär de ödmjuka sin väg.

Salmos 25:8,9

Den som älskar fostranälskar kunskap,oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

Provérbios 12:1

Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen,

Atos 20:20

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:19,20

Herre, visa mig dina vägar,lär mig dina stigar.

Salmos 25:4

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Colossenses 3:16

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

João 14:26

Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Filipenses 4:9

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Mateus 11:29,30

Jag vill lära dig och undervisa digom den väg du skall vandra,jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.

Salmos 32:8

Du skall veta i ditt hjärta att Herren, din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son,

Deuteronômio 8:5

Min son, förakta inte Herrens fostran,förarga dig inte över hans tuktan.

Ty den Herren älskar tuktar hanliksom en far den son som han har kär.

Provérbios 3:11,12

Att frukta Herren är början till kunskap,men vishet och förmaning föraktas av dåren.

Provérbios 1:7

Lär mig att göra din vilja,ty du är min Gud.Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

Salmos 143:10

Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias.

Atos 5:42

Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.

João 7:16

Jag undervisar dig om vishetens väg,jag leder dig på det rättas stigar.

Provérbios 4:11