Batismo

När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Atos 4:31

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:19,20

13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

14 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus,

15 så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn.

16 Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon.

17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

1 Coríntios 1:13-17

Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Atos 2:38

36 När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: "Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?"

38 Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.

39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.

Atos 8:36-39

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

João 3:5

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

1 Coríntios 12:13

Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus."

Atos 19:4

Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?"

Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Atos 10:47,48

De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Atos 2:41

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:18-20

Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.

Atos 8:12,13

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

Lucas 11:13

Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

Atos 1:5

När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Atos 19:5,6

2 Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?

3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?

4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

7 Ty den som är död är friad från synd.

Romanos 6:2-7

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?

Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Romanos 6:3,4

Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Marcos 16:16

Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,

1 Pedro 3:21

Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.

João 1:33

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?

Romanos 6:3

frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,

Tito 3:5

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Atos 19:6

När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen

och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje."

Lucas 3:21,22

och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

Colossenses 2:12

Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?"

Atos 10:47

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Marcos 16:15,16

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Atos 1:8

Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.

Atos 22:16

När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.

Atos 19:5

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.

Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.

Marcos 1:9,10

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

Gálatas 3:26,27

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.

Mateus 3:13