Casa do Senhor

Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

1 Timóteo 3:15

Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.

Salmos 27:4,5

48 Den Högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger:

49 Himlen är min tron,och jorden är min fotpall.Vad för ett hus kan ni bygga åt mig,säger Herren, eller vad för en plats,där jag kan vila?

50 Har inte min hand gjort allt detta?

Atos 7:48-50

En vallfartssång av David.Jag blev glad när man sade till mig:"Vi skall gå till Herrens hus."

Salmos 122:1

Så säger Herren:Himlen är min tronoch jorden min fotapall.Vad för ett hus kan ni bygga åt mig,vad för en plats där jag kan vila?

Min hand har ju gjort allt detta,så att det blev till, säger Herren.Jag skådar ner till den som är betrycktoch har en förkrossad ande,och till den som fruktar mitt ord.

Isaías 66:1,2

Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Hebreus 3:6

Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor

och sade till dem: "Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

Mateus 21:12,13

Mina ögon får se att mina förföljare faller,mina öron får höra hur det går med de ondasom reser sig mot mig.

De rättfärdiga grönskar som palmer,som cedrar på Libanon växer de till.

Salmos 92:12,13

Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

João 14:23

Idel godhet och nåd skall följa migi alla mina livsdagar,och jag skall bo i Herrens husevinnerligen.

Salmos 23:6

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

1 Coríntios 6:19

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Mateus 18:20

En vallfartssång.Lova Herren,alla ni Herrens tjänare,ni som står i Herrens hus om natten.

Lyft era händer mot helgedomenoch lova Herren!

Salmos 134:1,2