Colheita

Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Gálatas 6:8

Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

Tiago 3:18

Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem,

skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt.

Levítico 26:3,4

Vinstocken är förtorkadoch fikonträdet har vissnat,granatträdet, palmen och äppelträdet,ja, alla träd på marken har torkat bort,glädjen har vissnat bort från människors barn.

Joel 1:12

Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda.

Gálatas 6:7

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Gálatas 6:9

Ära Herren med dina ägodelaroch ge honom det första av all din gröda.

Provérbios 3:9

Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd.

2 Coríntios 9:10

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Mateus 6:26

För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Hebreus 12:11

För in allt tionde i förrådshuset,så att det finns mat i mitt hus.Pröva mig nu i detta,säger Herren Sebaot,om jag inte kommer att öppna för er himlens fönsteroch låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

Malaquias 3:10

Fikonträdet blomstrar inte mer,och vinstocken ger ingen skörd.Olivträdets frukt slår fel,och fälten ger ingen föda.Fåren rycks bort ur fållorna,och ingen boskap finns i stallen.

Men jag vill jubla i Herrenoch glädja mig i min frälsnings Gud.

Habacuque 3:17,18