Compaixão

Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.

1 Pedro 3:8

Kan då en mor glömma sitt barn,så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?Och även om hon kunde glömma sitt barn,skall jag inte glömma dig.

Se, på mina händer har jag upptecknat dig.Dina murar står alltid inför mig.

Isaías 49:15,16

Jag skall ge styrka åt Juda husoch Josefs hus skall jag frälsa.Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem,och de skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem.Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem.

Zacarias 10:6

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet.

Den är var morgon ny,ja, stor är din trofasthet.

Lamentações 3:22,23

Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.

Romanos 12:15

Så säger Herren Sebaot:"Döm rätta domar och visa varandra godhetoch barmhärtighet.

Förtryck inte änkan och den faderlöse,främlingen och den fattigeoch tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

Zacarias 7:9,10

Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

1 João 3:17

Därför väntar Herren på att få visa er nåd,därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet.Ty Herren är en domens Gud.Saliga är alla som väntar på honom.

Isaías 30:18

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

Hebreus 4:15

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Colossenses 3:12

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,

han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Coríntios 1:3,4

Som en far förbarmar sig över barnen,så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

Salmos 103:13

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Efésios 4:32