A Comunhão

jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

João 17:23

44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt.

45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde.

46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Atos 2:44-47

Järn skärper järn,den ena människan den andra.

Provérbios 27:17

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gálatas 6:2

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

João 13:34,35

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

1 João 1:3

Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tessalonicenses 5:11

jag menar: för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min.

Romanos 1:12

Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebreus 10:25

Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

1 João 3:16

9 Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.

10 Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom.

11 Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm?

12 Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt.

Eclesiastes 4:9-12

Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

Gálatas 6:10