Corpo é o Templo de Deus

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Pedro 2:9

19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste

20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

21 Vi har en stor präst över Guds hus.

22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Hebreus 10:19-22

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Gálatas 2:20

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

1 Coríntios 6:19,20

19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.

20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.

22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Efésios 2:19-22

Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

João 14:23

4 Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.

5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas.

6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Hebreus 3:4-6

Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas.

Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Hebreus 3:5,6

Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

2 Coríntios 6:16

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

1 Coríntios 3:16,17