Honestidade

Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Romanos 13:7

Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen.

Tiago 5:12

Den som döljer sina överträdelser går det ej väl,den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

Provérbios 28:13

De redbaras ostrafflighet leder dem,de trolösa fördärvas genom sin falskhet.

Provérbios 11:3

Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset.

Lucas 8:16

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Tiago 5:16

Orätt vinning är till ingen nytta,men rättfärdighet räddar från döden.

Provérbios 10:2

Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

2 Coríntios 4:2

Var stilla inför Herren och vänta på honom.Gräm dig inte över den som har framgång,över den som gör upp onda planer.

Salmos 37:7

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

2 Timóteo 2:15

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

1 João 3:18

Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar

Colossenses 3:9

Den onde snärjs i sina läppars synd,men den rättfärdige slipper ut ur nöden.

Den ärlige talar sanning,ett falskt vittne bedrar.

Provérbios 12:13,17

Bättre äga litet med rättfärdighetän tjäna mycket med orätt.

Provérbios 16:8

Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor.

2 Coríntios 8:21

Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

1 João 1:6

Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift.

Romanos 13:6

En falsk människa vållar trätor,den som skvallrar skiljer vänner åt.

Provérbios 16:28

Att handla rätt och rättfärdigtär mer värt för Herren än offer.

Provérbios 21:3

Neka inte den behövande din hjälp,när det står i din makt att ge den.

Provérbios 3:27

Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.

Romanos 12:17

Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet,det godas alla vägar.

Provérbios 2:9

Herren avskyr falsk våg,full vikt behagar honom.

De redbaras ostrafflighet leder dem,de trolösa fördärvas genom sin falskhet.

Provérbios 11:1,3

Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån,den som stöder allt han gör på rättfärdighet.

Salmos 112:5

Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.

Tiago 3:17

Saliga är de renhjärtade,de skall se Gud.

Mateus 5:8

Låt dina ögon se rakt fram,rikta din blick rakt framför dig.

Provérbios 4:25