Jejum e Oração

Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Atos 13:3

När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud.

Neemias 1:4

Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått.

Daniel 10:3

När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?"

Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön."

Marcos 9:28,29

Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön."

Marcos 9:29

När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till."

Atos 13:2

När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till."

Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Atos 13:2,3

David bad till Gud för pojken och fastade. När han kom hem låg han hela natten på marken.

2 Samuel 12:16

Men nu, säger Herren,vänd om till mig av hela ert hjärta,med fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.

Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.

Mateus 4:1,2

I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.

Atos 14:23

Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Esdras 8:23

Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,

så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Mateus 6:17,18

16 När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

17 Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,

18 så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Mateus 6:16-18

och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.

Lucas 2:37

"Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad."

Ester 4:16

5 Och folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg, från den störste till den minste av dem.

6 När budskapet nådde kungen i Nineve, reste han sig från sin tron och lade av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska.

7 Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: "Ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas.

8 Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör.

9 Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås."

10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

Jonas 3:5-10

Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

Êxodo 34:28

där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig.

Lucas 4:2

33 De sade till honom: "Johannes lärjungar och fariseernas fastar ofta och ber böner, men dina lärjungar äter och dricker."

34 Jesus sade till dem: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem?

35 Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta."

Lucas 5:33-35

Pålys en helig fasta,lys ut en högtidsförsamling.Samla de äldste,samla alla som bor i landet,till Herrens, er Guds, hus,och ropa till Herren.

Joel 1:14

Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."

Mateus 17:20,21

Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

Daniel 9:3

allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken.

2 Coríntios 11:27

Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.

Esdras 8:21

Jag bar sorgdräkt när de var sjuka,jag kuvade min själ med fastaoch bad med nersänkt huvud.

Salmos 35:13

När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Mateus 6:16

3 "Varför fastar vi,när du inte ser det,varför späker vi oss,när du inte märker det?"Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till,och alla era arbetare driver ni hårt.

4 Ni håller er fasta med kiv och trätor,ni slåss med onda nävar.Ni fastar inte på sådant sätt nuatt ni kan göra er röst hörd i höjden.

5 Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha,en dag då människan ödmjukar sig?Att man hänger med huvudet som ett sävstråoch sätter sig i säcktyg och aska,vill du kalla det att hålla fastaoch en dag till Herrens välbehag?

6 Nej, detta är den fasta jag vill ha:Lossa orättfärdiga bojor,lös okets band,släpp de förtryckta fria,bryt sönder alla ok,

Isaías 58:3-6

Nej, detta är den fasta jag vill ha:Lossa orättfärdiga bojor,lös okets band,släpp de förtryckta fria,bryt sönder alla ok,

Isaías 58:6