Negação de Cristo

Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.

Atos 3:14

Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

Mateus 10:33

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

2 Pedro 2:1

Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."

Marcos 8:38

Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss.

2 Timóteo 2:12

Men han nekade inför alla och sade: "Jag vet inte vad du menar."

Mateus 26:70

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

1 João 2:22

Jesus sade till honom: "Amen säger jag dig: Denna natt, innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig."

Mateus 26:34