O Papel do Homem

När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.

2 Tessalonicenses 3:10

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

1 Pedro 3:7

Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.

1 Coríntios 16:13

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

Colossenses 3:19

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,

Efésios 5:18

Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham."

Gênesis 18:19

Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

1 Timóteo 5:8

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

Efésios 5:25

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.

Colossenses 3:23

2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär.

4 Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.

1 Timóteo 3:2-4

Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Efésios 6:4