Páscoa

Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Mateus 21:9

Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas konung."

Mateus 27:37

Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom.

Marcos 16:6

När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.

João 19:30

O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!Vi välsignar er från Herrens hus.

Salmos 118:25,26

Sedan gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.

Förut hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda.

João 20:8,9

Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.

Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen."

Lucas 24:6,7

Fröjda dig storligen, du Sions dotter!Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!Se, din konung kommer till dig,rättfärdig och segerrik är han.Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna,på en åsninnas föl.

Zacarias 9:9

"Se, vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden

och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå."

Mateus 20:18,19

Han sade: "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."

Marcos 14:36

Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande." Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Lucas 23:46

Ängeln sade till kvinnorna: "Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste.

Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!

Mateus 28:5,6

De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel,

vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung!"

Mateus 27:28,29