Separação

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

1 Tessalonicenses 4:13

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

Salmos 23:4

När de rättfärdiga ropar hör Herren,han räddar dem ur all nöd.

Salmos 34:18

Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag begärde.

Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever skall han tillhöra Herren."Och de tillbad Herren där.

1 Samuel 1:27,28

De största vattenkan ej släcka kärleken,strömmar kan ej dränka den.Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,skulle han ändå bli försmådd.

Cânticos 8:7

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,deras sår förbinder han.

Salmos 147:3

Men det kallades också Mispa, ty han sade: " Herren skall vara en väktare mellan mig och dig, när vi inte längre ser varandra.

Gênesis 31:49

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

Romanos 8:18

han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Coríntios 1:4

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

João 14:18

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebreus 10:36

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.

Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus

Filipenses 3:7,8

Om än min far och mor överger mig,tar Herren emot mig.

Salmos 27:10

Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Pedro 1:7