Sexo

18 Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

1 Coríntios 6:18-20

Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

1 Coríntios 7:9

Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Hebreus 13:4

3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt,

4 och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

5 Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud,

1 Tessalonicenses 4:3-5

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Êxodo 20:14

Må din brunn vara välsignad,och gläd dig över din ungdoms hustru,

den älskliga hinden, den behagfulla gasellen.Må hennes barm alltid förnöja dig,hennes kärlek ständigt berusa dig.

Provérbios 5:18,19

Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

1 Coríntios 7:3,4

Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.

Romanos 13:13

15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte!

16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött.

17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

1 Coríntios 6:15-17

4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna

5 och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?

6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

Mateus 19:4-6

Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.

Efésios 5:3

Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Mateus 5:28

6 Ingen av er skall röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren.

7 Du skall inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du skall inte blotta hennes nakenhet.

8 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet.

9 Du skall inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter, vare sig hon är född hemma eller ute.

10 Du skall inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, ty det är din egen nakenhet.

11 Du skall inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, ty hon är av din fars släkt och hon är din syster.

12 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars syster, ty hon är din fars nära släkting.

13 Du skall inte blotta nakenheten hos din mors syster, ty hon är din mors nära släkting.

14 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du skall inte röra hans hustru, ty hon är din fars syster.

15 Du skall inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet skall du inte blotta.

16 Du skall inte blotta nakenheten hos din brors hustru, ty det är din brors nakenhet.

17 Du skall inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du skall inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, ty de är ju dina nära släktingar.

18 Du skall inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever.

19 Du skall inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet, när hon är oren under sin månadsrening.

20 Du skall inte ligga med din nästas hustru, så att du genom henne orenar dig.

21 Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt Molok. Du skall inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren.

22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

23 Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

Levítico 18:6-23

Har inte han gjort dem till ett?Det som är kvar av ande tillhör honom.Och varför ett?Han söker avkomma som hör Gud till.Så tag vård om er andeoch handla inte trolöst mot er ungdoms hustru.

Malaquias 2:15

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

Gênesis 1:27,28

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Gênesis 2:24

22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Romanos 1:22-27