Tentação

Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

Mateus 13:22

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

Hebreus 4:15

Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad.

Gálatas 6:1

Eller kan någon gå på glödande kolutan att fötterna blir svedda?

Provérbios 6:28

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

2 Pedro 2:9

där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig.

Lucas 4:2

Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Tiago 1:13

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Coríntios 10:13

Jag är maktlös och helt sönderslagen,jag klagar i mitt hjärtas oro.

Salmos 38:9

Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

Mateus 26:41

Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.

Tiago 1:3

Och för oss inte in i frestelseutan fräls oss från den onde.

Mateus 6:13

20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren.

21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,

22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.

23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Marcos 7:20-23

Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

Tiago 1:12