K

Aniversário

11 Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радости, отдясно на Теб — веселия навеки.

Salmos 16:11

7 Сложил си в сърцето ми радост, повече от тяхната, когато им се умножава житото и виното.


24 ГОСПОД да те благослови и да те опази!

25 ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти окаже милост!

26 ГОСПОД да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!


3 Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,


13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми.

14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.

15 Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята.

16 Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките — дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше.

17 Колко скъпоценни са за мен мислите Ти, Боже! Колко огромен е броят им!


1 (По слав. 91) Псалм. Песен за съботния ден. Добре е да възхваляваме ГОСПОДА и да възпяваме Твоето Име, Всевишни,

2 да възвестяваме милостта Ти сутрин и верността Ти нощем,


2 Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния.


7 Ти си цялата красива, любима моя, и недостатък няма в теб.


6 Сега зная, че ГОСПОД избавя помазаника Си; ще го послуша от светите Си небеса със спасителната сила на десницата Си.

7 Едни споменават колесници, а други — коне; но ние ще споменем Името на ГОСПОДА, своя Бог.

8 Те са свалени и паднали, а ние стоим и сме прави.


4 защото ГОСПОД, вашият Бог, е този, който върви с вас, за да се бие за вас против враговете ви, за да ви спаси.


13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми.

14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.

15 Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята.

16 Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките — дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше.


2 Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.


25 Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.

26 Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.


6 На Теб се облегнах от раждането си, откакто Ти ме извади от утробата на майка ми; възхвалата ми е винаги за Теб.


4 Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Иисус;


4 Изяви ми, ГОСПОДИ, края ми и каква е мярката на дните ми, за да зная колко съм преходен.

5 Ето, направил си дните ми като педя и времето на живота ми е като нищо пред Теб; наистина всеки човек, колкото и здраво да стои, е само лъх. (Села.)


45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.


4 Едно поисках от ГОСПОДА, това ще търся — да живея в дома на ГОСПОДА през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелестта на ГОСПОДА и да размишлявам в Неговия храм.


31 Бялата коса е венец на слава, ако се намира в пътя на правдата.


5 Защото гневът Му е за миг, а благоволението Му е за живот; вечер пренощува плач, а сутринта е радост.


1 (По слав. 105) Алилуя! Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!


30 Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.


10 На Теб бях оставен от раждането, от утробата на майка ми Ти си мой Бог.


7 Аз се борих в добрата борба, пътя свърших, вярата опазих;


1 (По слав. 143) Псалм на Давид. Благословен да бъде ГОСПОД, моята канара, който учи ръцете ми на война и пръстите ми — на бой,

2 който е моята милост и моята крепост, моята висока кула и моят избавител, моят щит, и Този, на когото се уповавам, който покорява народа ми под мен.


6 Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.


14 Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.


3 Но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви запази от лукавия.


9 Но Ти си Този, който ме извади от утробата, Ти ми даде упование на майчините ми гърди.

10 На Теб бях оставен от раждането, от утробата на майка ми Ти си мой Бог.


12 Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.


3 Аз, ГОСПОД, го пазя, всеки миг ще го поя; нощем и денем ще го пазя, за да не го постигне зло.


24 Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento