K

Amizade

4 Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

Tiago 4:4

16 Но Рут каза: Не ме убеждавай да те оставя и да не дойда след теб, защото, където отидеш ти, ще отида и аз и където останеш, ще остана и аз; твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог — мой Бог;

17 където умреш ти, ще умра и аз и там ще бъда погребана. Така да ми направи ГОСПОД и така да прибави — само смъртта ще ме раздели от теб!


1 А когато той свърши да говори със Саул, душата на Йонатан се свърза с душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа.

2 И Саул го взе в онзи ден и не му позволи да се върне в бащиния си дом.

3 И Йонатан и Давид направиха завет, защото Йонатан го обичаше като собствената си душа.


10 Защото, ако паднат, единият ще вдигне другаря си; но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма втори да го вдигне.


10 горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.


24 Човек с много приятели, идва до унищожение, но има приятел, по-близък и от брат.


20 Който ходи с мъдрите, ще бъде мъдър, а другарят на безумните ще стане лош.


17 Както желязо остри желязо, така и човек остри лицето на приятеля си.


11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,

12 тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.


9 Маслото и благоуханното кадене радват сърцето и сладостта на приятел идва от съвета на душата му.


33 Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.


11 Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и ние сме длъжни да любим един другиго.

12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог обитава в нас и Неговата любов е съвършена в нас.


9 Който покрива престъпление, се стреми към любов, а който разказва за работата, разделя най-близки приятели.


28 Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели.


7 Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.


1 И Давид каза: Има ли още някой останал от Сауловия дом, за да му окажа милост заради Йонатан?


13 Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.


9 Маслото и благоуханното кадене радват сърцето и сладостта на приятел идва от съвета на душата му.

10 Не изоставяй приятеля си и приятеля на баща си и не отивай в дома на брат си в деня на нещастието си — по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.


17 Приятел обича всякога и като брат се явява в беда.


5 По-добре открито изобличение, отколкото скрита любов.

6 Раните от приятел са искрени, а целувките от неприятел — изобилни.


19 почитай баща си и майка си; и люби ближния си както себе си.


9 Двама са по-добре отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си.

10 Защото, ако паднат, единият ще вдигне другаря си; но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма втори да го вдигне.


12 И ако някой може да надвие единия, двама ще му противостоят. И тройното въже не се къса бързо.


15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши Господарят му; а вас нарекох приятели, защото ви явих всичко, което чух от Своя Отец.


14 На наскърбения трябва съжаление от приятеля му, иначе ще остави страха от Всемогъщия.


3 И Йонатан и Давид направиха завет, защото Йонатан го обичаше като собствената си душа.


24 Не се сприятелявай с гневлив човек и не ходи с избухлив човек,

25 за да не научиш пътеките му и да поставиш примка за душата си.


1 (По слав. 132) Песен на изкачванията. На Давид. Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя в единомислие!


10 Не изоставяй приятеля си и приятеля на баща си и не отивай в дома на брат си в деня на нещастието си — по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.


1 (По слав. 132) Песен на изкачванията. На Давид. Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя в единомислие!

2 То е като скъпоценното масло на главата, слизащо по брадата, брадата на Аарон, слизащо по края на одеждите му.

3 То е като ермонската роса, слизаща по сионските планини; защото там ГОСПОД е заповядал благословението — живот вечен.


12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.


6 Бог настанява в дом самотните, извежда в изобилие затворените, а бунтовниците живеят в суха земя.


21 И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.


9 Двама са по-добре отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento