K

O que é Bom

8 Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.

Salmos 25:8

1 И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора,

2 за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

3 Защото това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител,


1 (По слав. 91) Псалм. Песен за съботния ден. Добре е да възхваляваме ГОСПОДА и да възпяваме Твоето Име, Всевишни,

2 да възвестяваме милостта Ти сутрин и верността Ти нощем,

3 с десетострунен инструмент и с арфа, със звучна мелодия на лира.


13 Сине мой, яж мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка на вкуса ти.

14 Знай, че такава е и мъдростта за душата ти — ако я намериш, има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече.


12 Така че законът е свят и заповедта – свята, справедлива и добра.


23 Човек има радост от отговора на устата си и дума на време — колко е добра!


2 понеже ви давам добро учение — не оставяйте наставлението ми.


8 Той ти е известил, човече, какво е добро. И какво иска ГОСПОД от теб освен да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?


11 Мъдростта е добра като наследство и полезна за онези, които гледат слънцето,


31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.


28 Но за мен е добре да се приближа до Бога; аз положих упованието си в Господа БОГА, за да възгласявам всичките Твои дела!


17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.


50 Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.


1 (По слав. 132) Песен на изкачванията. На Давид. Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя в единомислие!


25 Добър е ГОСПОД към тези, които Го чакат, към душата, която Го търси.

26 Добро е тихо да се очаква спасението от ГОСПОДА.


4 Защото всичко създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,

5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.


5 защото ГОСПОД е благ, милостта Му е вечна и верността Му — към всички поколения.


16 И така, не оставяйте да се хули вашето добро.


2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento