K

Oração

8 Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи.

Tiago 4:8

17 Непрестанно се молете.


7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;

8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.


3 Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.


22 И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.


2 Ти, който чуваш молитва, при Теб ще идва всяка плът.


1 (По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя.


14 И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;


2 Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.


24 Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.


1 (По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми,

2 защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив.


6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;

7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.


7 И няма никой, който да призовава Името Ти, да се пробуди, за да се хване за Теб, защото Ти си скрил лицето Си от нас и си ни стопил заради беззаконията ни.


2 А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче (наш, който си на небесата), да се свети Твоето Име; да дойде Твоето царство, (да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята);

3 давай ни всеки ден всекидневния ни хляб;

4 и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, (а ни избави от лукавия).


19 Защото народ ще живее в Сион, в Ерусалим. Ти няма никога вече да плачеш! Той наистина ще се смили над теб при гласа на вика ти; когато го чуе, ще ти отговори.


2 Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.


24 И преди още да извикат, Аз ще отговарям; докато още говорят, Аз ще чувам.


16 Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно.


16 И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.


8 Уповавайте се на Него по всяко време, хора, изливайте сърцето си пред Него! Бог е нашето прибежище. (Села.)


5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.

6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.

7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

8 защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.


19 Стани, викай нощем при началото на стражите; излей сърцето си като вода пред лицето на Господа; издигни към Него ръцете си за живота на децата си, които примират от глад по ъглите на всички улици.


7 Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.


25 Но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха.


7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.


17 Вечер и сутрин, и по обед ще се оплаквам и ще стена и Той ще чуе моя глас.


20 Защото, където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях.


19 И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.


7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;


6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.


5 Защото вълните на смъртта ме обхванаха, пороите на злото ме ужасиха.

6 Връзките на Шеол ме обвиха, примките на смъртта ме стигнаха.

7 В притеснението си призовах ГОСПОДА и призовах своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.


2 Блажени онези, които пазят свидетелствата Му, които Го търсят с цяло сърце,


13 И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.


24 Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.


13 И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.


20 А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила –


5 И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.


10 С цялото си сърце Те търсих; не ме оставяй да се отклоня от заповедите Ти!


18 Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал.


24 Затова ви казвам: за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.


9 И Аз ви казвам: искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.

10 Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.


22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него.


20 не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога

21 и като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни.


26 Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.

27 А Този, който изследва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за светиите по Божията воля.


6 В притеснението си призовах ГОСПОДА и извиках към своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна в ушите Му.


12 Тогава ще Ме призовете и ще отидете, и ще Ми се помолите и Аз ще ви послушам.


27 Но на вас, които слушате, казвам: Любете неприятелите си; правете добро на тези, които ви мразят;

28 благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.


13 И ще Ме потърсите и намерите, защото ще попитате за Мен с цялото си сърце.


15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него.


18 Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал.

19 Но Бог наистина послуша, обърна внимание на гласа на молитвата ми.


11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!


6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.

7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,


31 (И Господ каза:) Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска, за да ви пресее като жито,

32 но Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.


40 Нека изследваме и изпитаме пътищата си и нека се върнем при ГОСПОДА!

41 Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога в небесата!


17 Към Него извиках с устата си и езикът ми Го възвиси.


6 А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.


39 И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз искам, а както Ти искаш.


7 А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.

8 И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате.


9 А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име;

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!

11 Дай ни днес всекидневния хляб,

12 и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.

13 И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия, (защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин).


11 Така казва ГОСПОД, Светият Израилев и неговият Създател: Питайте ме за бъдещето; поверете ми синовете Ми и делото на ръцете Ми!


16 Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.


9 Който отклонява ухото си от слушане на закона, и самата му молитва е мерзост.


12 Но дори и сега, заявява ГОСПОД, обърнете се към Мен с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание!


15 И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.


7 А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.


8 И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце без гняв и съмнения.


18 Молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бодърствайте с неуморно постоянство и молби за всички светии


18 ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават, до всички, които Го призовават с истина.


14 Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и Мария, майката на Иисус, и с братята Му.


12 радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата;


17 ще се обърне към молитвата на оставените и няма да презре молитвата им.


44 Но Той погледна на бедствието им, когато чу вика им,

45 и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си.


18 Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.


6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;


16 Винаги се радвайте.

17 Непрестанно се молете.

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.


8 За това нещо три пъти се молих на Господа да се махне от мен;

9 и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.


3 Но знайте, че ГОСПОД си е отделил преподобния Си! ГОСПОД ще чуе, когато викам към Него.


6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.


21 (А този род не излиза освен с молитва и пост.)


14 И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него.


1 Каза им и една притча за това, че трябва винаги да се молят и да не се уморяват, като каза:

2 В един град имаше един съдия, който не се боеше от Бога и човека не зачиташе.

3 В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми!

4 Но той за известно време не искаше. Но после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и хората не зачитам,

5 пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с непрекъснатото си идване.

6 И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия!

7 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, и ще се бави ли спрямо тях?

8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?


3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.


6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.

7 А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.


7 А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.


25 Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.


6 Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento