K

Mulher

1 Всяка мъдра жена изгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце.

Provérbios 14:1

1 Скоро след това Иисус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство. А с Него бяха дванадесетте ученици

2 и някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести: Мария, наречена Магдалена, от която бяха излезли седем демона;

3 Йоана, жената на Иродовия настойник Хуза; Сусана и много други, които Му служеха с имота си.


3 Така също и старите жени да имат поведение съответно на светостта, да не са клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е добро,

4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

5 да са разбрани, целомъдрени, да работят по домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието слово.


21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.

22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.

23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.


16 Благодатна жена придобива чест, а насилниците придобиват богатства.


27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.


11 И сега, дъще моя, не се бой. Ще направя за теб всичко, каквото кажеш, защото целият град на народа ми знае, че си добродетелна жена.


11 Така и жените трябва да са сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.


19 По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.


30 Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.


7 Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.


4 Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.


1 Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си,


14 Къща и богатство са наследство от бащите, но благоразумна жена е от ГОСПОДА.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento