K

Casamento

18 Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа.

19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях.

Colossenses 3:18,19

9 Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово, и затова, когато влизаше при жената на брат си, изливаше семето си на земята, за да не даде потомството на брат си.

10 А това, което правеше, беше зло пред ГОСПОДА; затова уби и него.


26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.

28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.


24 После Давид утеши жена си Витсавее и влезе при нея, и лежа с нея; и тя роди син и той го нарече Соломон. А ГОСПОД го възлюби.


7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, и да не вземат жена, разведена с мъжа си; защото той е свят на своя Бог.


3 Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; също и жената — с мъжа.

4 Жената няма власт над своето тяло, а мъжът; но също така и мъжът няма власт над своето тяло, а жената.


14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.

15 И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.

16 Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.

17 И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.


5 Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,


14 Къща и богатство са наследство от бащите, но благоразумна жена е от ГОСПОДА.


4 Женитбата да бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.


15 Внимавайте никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро — един за друг и за всички.


27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички.


3 Жена ти ще бъде като плодоносна лоза вътре в дома ти, синовете ти — като млади маслини около трапезата ти.


17 Но ГОСПОД порази фараона и дома му с тежки язви поради Сарая, жената на Аврам.

18 Тогава фараонът повика Аврам и каза: Какво е това, което ми стори ти? Защо не ми каза, че ти е жена?


6 Левицата му е под главата ми и десницата му ме прегръща.


2 Съдете се с майка си, съдете се, защото тя не ми е жена и Аз не съм й мъж. Нека отмахне блудствата си от пред себе си и прелюбодействата си от между гърдите си,


25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,


18 Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло.

19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?

20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.


21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.

22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.

23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.

24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.


2 Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа си, докато той е жив; но когато мъжът й умре, тя се освобождава от закона на мъжа.

3 И така, ако мъжът й е жив и тя се омъжи за друг, ще бъде прелюбодейка; но ако мъжът й умре, тя е свободна от този закон и няма да бъде прелюбодейка, ако се омъжи за друг.


25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,

27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.

28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.

29 Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата.

30 Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).


14 Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез своя мъж; иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.


10 за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение;


3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,


31 Още е било казано: ?Който напусне жена си, нека й даде разводно писмо."

32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен поради блудство, я прави да прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.


1 А Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца; но имаше слугиня, египтянка, на име Агар.

2 И Сарая каза на Аврам: Ето, ГОСПОД заключи утробата ми, да не раждам, затова влез при слугинята ми, може би ще придобия дете чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарая.

3 И така, след като Аврам беше преживял десет години в ханаанската земя, Сарая, жената на Аврам, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена.


4 Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,

5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,

6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.


2 Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.


8 А на неженените и вдовиците казвам: добро е за тях, ако си останат като мен.

9 Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват в страст.

10 А на женените поръчвам, и то не аз, а Господ: жена да не напуска мъжа си;

11 но ако е напуснала, нека остане неомъжена или нека се помири с мъжа си; и мъж да не оставя жена си.


21 А Авия се засили. И той взе четиринадесет жени и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.


6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.


19 А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.


4 А Той в отговор каза: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил, ги е сътворил отначало мъжко и женско и е казал:

5 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една плът."

6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.


36 Така казва Господ БОГ: Понеже изля нечистотата си и голотата ти се откри в блудствата ти с любовниците ти, и заради всичките ти гнусни идоли и заради кръвта на децата ти, които им принесе,

37 заради тези неща, ето, Аз ще събера всичките ти любовници, с които се наслаждаваше, и всички, които обичаше, заедно с всички, които мразеше — ще ги събера против теб отвсякъде и ще им открия голотата ти, и ще видят цялата ти голота.


8 Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него някой по-почетен от теб


21 и не се покаяха от убийствата си, нито от чародействата си, нито от блудствата си, нито от кражбите си.


1 Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва ГОСПОД.


28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.

29 Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата.

30 Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).


5 Когато някой си е взел жена наскоро, да не излиза с войската и да не бъде задължаван с нищо; една година да бъде свободен у дома си и да весели жена си, която е взел.


1 И Адам позна жена си Ева, и тя забременя и роди Каин. И каза: С помощта на ГОСПОДА придобих мъж.

25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото, тя казваше: Бог ми определи друго семе вместо Авел, понеже Каин го уби.


22 Който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволение от ГОСПОДА.


2 Нека ме целуне с целувките на устата си — защото любовта ти е по-добра от вино.


22 жените – на своите мъже, както на Господа,

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.

24 Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си.


3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство;

4 всеки от вас да знае как да спечели своя съсъд в святост и почит,

5 не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;


3 Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; също и жената — с мъжа.

4 Жената няма власт над своето тяло, а мъжът; но също така и мъжът няма власт над своето тяло, а жената.

5 Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предадете на молитва, и пак бъдете заедно, за да не би Сатана да ви изкушава чрез това, че не можете да се въздържате.


13 Ако някой вземе жена и влезе при нея, и я намрази,

14 и даде причина да я злословят, и й създаде лошо име, и каже: Взех тази жена и когато се приближих при нея, не я намерих девица! —

15 тогава бащата и майката на момичето да вземат доказателството за девствеността на момичето и да го изнесат на градските старейшини при портата.

16 И бащата на момичето да каже на старейшините: Дадох дъщеря си на този човек за жена, но той я намрази,

17 и ето, даде причина да я злословят и каза: Не намерих дъщеря ти девица. Но ето доказателството за девствеността на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини.


18 Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си —

19 любяща кошута и изящна сърна — нека нейните гърди те опиват по всяко време и винаги се възхищавай от нейната любов.


14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.


36 Имаше също и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст и беше живяла с мъжа си седем години след девствеността си,


22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.

23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.

24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.


29 Така е и с онзи, който влиза при жената на ближния си — който се докосне до нея, няма да бъде невинен.


9 По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.


29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, (или жена), или деца, или ниви заради Моето Име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.


4 А те казаха: Мойсей е позволил на мъжа да напише разводно писмо и да я напусне.

5 А Иисус им каза: Поради вашето коравосърдечие ви е написал той тази заповед;

6 но в началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско.

7 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си;

8 и двамата ще бъдат една плът"; така че не са вече двама, а една плът.

9 И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.


25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,

27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.


24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.

25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.


10 Ще се веселя много в ГОСПОДА, душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец, украсен с венец като първосвещеник, и като невяста, накитена с украшенията си.


5 Двете ти гърди са като две сърнета близнета, които пасат между кремовете.

9 Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто, пленила си сърцето ми с един поглед на очите си, с една огърлица на шията си.


28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.


7 Ти си цялата красива, любима моя, и недостатък няма в теб.


9 Сърцето на човека начертава пътя му, но ГОСПОД насочва стъпките му.


29 Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, прегреши и се оскверни;

30 или когато върху някой мъж дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, тогава да постави жената пред ГОСПОДА и свещеникът да постъпи с нея според целия този закон.


6 ако някой е непорочен, мъж на една жена и има верни деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.


27 Чули сте, че е било казано: ?Не прелюбодействай."

28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.


6 Положй ме като печат на сърцето си, като печат на ръката си — защото любовта е силна като смъртта, ревността е жестока като Шеол; пламъците й са огнени пламъци, като ГОСПОДНИЯ пламък.

7 Дори и много води не могат да угасят любовта, нито порои да я потопят. Ако човек би дал цялото богатство на дома си за любов, съвсем биха го презряли.


14 Върнете се, синове отстъпници, заявява ГОСПОД, защото Аз съм ви Господар; и ще ви взема, един от град и двама от род, и ще ви въведа в Сион!


1 А относно това, което ми писахте: Добре е човек да не се докосва до жена.

2 Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.


32 А аз желая вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за това, което е Господно — как да угажда на Господа;

33 а жененият се грижи за това, което е световно — как да угажда на жена си.

34 Има разлика между жена и девица: неомъжената се грижи за това, което е Господно — да бъде свята и в тяло, и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно — как да угажда на мъжа си.


4 Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.


7 Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.


31 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът."


13 И той да вземе жена девица.

14 Вдовица или разведена, или осквернена, или блудница да не взема, а да вземе за жена девица от народа си.


22 жените – на своите мъже, както на Господа,

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.

24 Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си.

25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,

27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.

28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.

29 Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата.

30 Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).

31 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът."

32 Тази тайна е голяма; но аз казвам това за Христос и за църквата.

33 Така нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.


8 Голотата на бащината си жена да не откриваш; тя е голотата на баща ти.

20 И да нямаш полово сношение с жената на ближния си и да се оскверниш с нея.


22 жените – на своите мъже, както на Господа,

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.


18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.


13 Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за блудство, а за Господа, и Господ е за тялото.

14 И Бог, който възкреси Господа, ще възкреси и нас със Своята сила.


10 Ако някой прелюбодейства с жената на друг мъж, ако прелюбодейства с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът, и прелюбодейката.

13 Ако някой мъж легне с мъжки пол, както се лежи с жена, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.


9 Наслаждавай се на живота с жената, която обичаш, през всичките дни на суетния си живот, който Той ти е дал под слънцето, във всичките дни на своята суета, защото това е делът ти в живота и в труда ти, в който се трудиш под слънцето.


9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,

10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.


9 Двама са по-добре отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си.

10 Защото, ако паднат, единият ще вдигне другаря си; но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма втори да го вдигне.

11 И ако двама легнат заедно, ще се топлят; а как ще се стопли един?

12 И ако някой може да надвие единия, двама ще му противостоят. И тройното въже не се къса бързо.


10 И ГОСПОД каза: Догодина по това време Аз непременно ще се върна при теб, и ето, жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него.

11 А Авраам и Сара бяха стари, на преклонна възраст; на Сара беше престанало обикновеното на жените.

12 И Сара се засмя в себе си и каза: Като съм остаряла, ще има ли за мен удоволствие, като и господарят ми е стар?


10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.


2 Защото Неговите присъди са истинни и праведни, понеже Той осъди великата блудница, която е покварила земята със своето блудство, и прати върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.


2 Когато ГОСПОД започна да говори с Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си жена блудница и добий деца от блудство, защото земята постоянно блудства и се отклони от ГОСПОДА.


17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти.


2 Надзорникът обаче трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава,

12 Всеки от служителите да е мъж на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.


32 Онзи, който прелюбодейства с жена, е лишен от ум. Който прави това, погубва собствената си душа.


33 Така нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.


20 Но имам против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.


10 И когато се изправи и не видя никого освен жената, Иисус й каза: Жено, къде са тези, (които те обвиняваха)? Никой ли не те осъди?

11 И тя отговори: Никой, Господи. Иисус каза: И Аз не те осъждам; иди си и отсега не съгрешавай вече.


7 Дори и много води не могат да угасят любовта, нито порои да я потопят. Ако човек би дал цялото богатство на дома си за любов, съвсем биха го презряли.


24 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.

30 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.


39 Жената е вързана дотогава, докогато е жив мъжът й; но ако мъжът й умре, е свободна да се омъжи за когото иска, но само в Господа.


1 Отвсякъде се чува, че между вас има блудство, и то такова блудство, каквото и между езичниците не се споменава, а именно, че един от вас има бащината си жена.

2 И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, така че този, който е извършил това дело, да бъде отлъчен от вас.


24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.


1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, и стане така, че тя не намери благоволение в очите му, защото той намира нещо лошо в нея, и той й напише разводно писмо, и го даде в ръката й, и я отпрати вън от къщата си,


15 Защото не ги ли направи Той едно -- една плът, в която е духът? И защо една? За да очаква Божие потомство. Затова пазете се в духа си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си!

16 Защото мразя напускане, казва ГОСПОД, Израилевият Бог, и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва ГОСПОД на Войнствата. Затова пазете се в духа си и не постъпвайте невярно.


5 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една плът."

6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.


12 И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства.


14 Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?


14 Не прелюбодействай.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento