1 И след това Давид разби филистимците и ги покори; и Давид отне властта над столицата от ръката на филистимците.

2 После той разби моавците и ги измери с въже, като ги накара да легнат на земята; и измери с две въжета онези, които да бъдат убити, и с едно цяло въже онези, които да останат живи. Така моавците станаха слуги на Давид и плащаха данък.

3 Давид разби и совския цар Ададезер, сина на Реов, когато той отиваше да си върне властта при реката Ефрат.

4 И Давид плени от него хиляда и седемстотин конници и двадесет хиляди пешаци. И Давид преряза сухожилията на всичките коне от колесниците, но запази от тях за сто колесници.

5 И арамейците от Дамаск дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер; и Давид изби от арамейците двадесет и две хиляди мъже.

6 И Давид постави гарнизони в Арам Дамаски; и арамейците станаха слуги на Давид и плащаха данък. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше.

7 И Давид взе златните щитове, които бяха на слугите на Ададезер, и ги донесе в Ерусалим.

8 И от Ветах и от Веротай, градовете на Ададезер, цар Давид взе голямо количество бронз.

9 А когато ематският цар Тои чу, че Давид бил разбил цялата военна сила на Ададезер,

10 Тои изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се беше бил против Ададезер и го беше разбил; защото Ададезер воюваше против цар Тои. И той донесе със себе си съдове от сребро и съдове от злато, и съдове от бронз.

11 И тях цар Давид също посвети на ГОСПОДА заедно със среброто и златото, което беше посветил от всичките народи, които беше подчинил:

12 от Арам и от Моав, и от синовете на Амон, и от филистимците, и от Амалик, и от плячката на совския цар Ададезер, сина на Реов.

13 И Давид придоби име, когато се върна, след като беше разбил арамейците в Солната долина, осемнадесет хиляди души.

14 И той постави гарнизони в Едом; по целия Едом постави гарнизони и всичките едомци станаха слуги на Давид. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше.

15 Така Давид царуваше над целия Израил; и Давид вършеше правда и правосъдие за целия си народ.

16 И Йоав, синът на Саруя, беше над войската; и Йосафат, синът на Ахилуд, беше летописец;

17 и Садок, синът на Ахитов, и Ахимелех, синът на Авиатар, бяха свещеници; и Сарая беше писар,

18 и Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и фелетците; и синовете на Давид бяха велможи.