1 А това са последните думи на Давид: Давид, синът на Есей, заяви; и мъжът, който бе издигнат нависоко, помазаникът на Бога на Яков и сладкият псалмист на Израил заяви:

2 Духът на ГОСПОДА говори чрез мен и Неговото слово Е на езика ми.

3 Израилевият Бог каза, Израилевата Скала ми говори: Който владее праведно над хората, който владее в страх от Бога,

4 ще бъде като светлината на утрото, когато слънцето изгрява, безоблачно утро — от блясъка му след дъжда никне зеленина от земята.

5 Наистина, не е ли такъв домът ми пред Бога? Той е направил с мен вечен завет, подреден във всичко и сигурен. Защото това е цялото ми спасение и цялото ми желание — няма ли да го направи да расте?

6 Но злите всички са като изхвърлени тръни, защото не се хващат с ръка,

7 а човекът, който ги докосва, се въоръжава с желязо и дръжка на копие; и те ще бъдат напълно изгорени с огън на мястото си.

8 Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: тахмонецът Йосев-Васевет, главен военачалник; той е Адинон, есонецът, който уби осемстотин мъже в един бой.

9 След него беше Елеазар, син на Додо, син на Ахоих, един от тримата силни мъже с Давид. Когато те предизвикаха някои от филистимците, които бяха събрани там за бой, и израилевите мъже се оттеглиха,

10 той стана и избиваше филистимците, докато ръката му се изтощи и ръката му залепна за меча. И ГОСПОД извърши голямо избавление в онзи ден. А народът се върна след него само за да ограби убитите.

11 А след него беше Сама, син на арареца Агий. Филистимците се бяха събрали в един полк, а там имаше една нива, пълна с леща; и народът побягна от филистимците.

12 Тогава той застана в средата на нивата и защити, и разби филистимците. И ГОСПОД извърши голямо избавление.

13 И трима от тридесетте началници слязоха и дойдоха при Давид при пещерата Одолам по време на жетвата. А един филистимски полк се беше разположил на стан в долината Рафаим.

14 Тогава Давид беше в крепостта, а гарнизонът на филистимците беше тогава във Витлеем.

15 И Давид пожела и каза: Кой ще ми даде да пийна вода от витлеемския кладенец, който е при портата!

16 Тогава тримата силни мъже направиха пробив във филистимския стан и наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, взеха и я донесоха на Давид. Но той не пожела да я изпие, а я изля на ГОСПОДА.

17 И каза: Далеч от мен, ГОСПОДИ, да сторя това! Да пия ли кръвта на мъжете, които отидоха с опасност за живота си? И не пожела да я пие. Това извършиха тримата силни мъже.

18 И Ависей, братът на Йоав, син на Саруя, беше главният от тримата. Той вдигна копието си срещу триста души и ги уби, и беше именит между тримата.

19 Не беше ли той най-почитаният от тримата? Затова им стана началник; но не достигна трима.

20 И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.

21 Той уби и един египтянин, внушителен мъж. Египтянинът имаше копие в ръката си, но той слезе при него с тояга, изтръгна копието от ръката на египтянина и го уби със собственото му копие.

22 Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.

23 Той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.

24 Асаил, братът на Йоав, беше между тридесетте, и Елханан, синът на Додо от Витлеем,

25 ародецът Сама, ародецът Елика,

26 фалетецът Хелис, Ирас, синът на текоеца Екис,

27 анатотецът Авиезер, кусатецът Мевунай,

28 ахоаецът Салмон, нетофатецът Маарай,

29 Хелев, синът на нетофатеца Ваана, Итай, синът на Ривай от Гавая на вениаминовите синове,

30 пиратонецът Ваная, Идай от потоците на Гаас,

31 аравецът Ави-Алвон, вауримецът Азмавет,

32 саалвонецът Елиава, синовете на Ясон, Йонатан,

33 арарецът Сама, Ахиам, синът на арареца Сарар,

34 Елифелет, синът на Аасве, синът на маахатеца, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,

35 кармилецът Есрай, аравецът Фаарай,

36 Игал, синът на Натан от Сова, гадецът Ваний,

37 амонецът Силек, виротецът Нахарай, оръженосецът на Йоав, сина на Саруя,

38 етерецът Ирас, етерецът Гарив,

39 хетеецът Урия; всичко тридесет и седем.