1 Старейшината до избраната госпожа и нейните деца, които аз любя в истина; и не само аз, а и всички, които са познали истината,

2 заради истината, която обитава в нас и ще бъде с нас до века:

3 благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.

4 Много се зарадвах, че намерих някои от децата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: да се любим един друг.

6 И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Иисус Христос в плът. Такъв е измамник и антихрист.

8 Внимавайте на себе си, за да не изгубите онова, което сме изработили, а да получите пълна награда.

9 Никой, който върви напред и не стои в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.

10 Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в дома и не го поздравявайте,

11 защото, който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

12 Имам много да ви пиша, но не исках да пиша с хартия и мастило, а се надявам да дойда при вас и да разговаряме очи в очи, за да бъде радостта ни пълна.

13 Поздравяват те децата на твоята избрана сестра. Амин.