1 Всеки, който вярва, че Иисус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.

2 По това познаваме, че любим Божиите деца – когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди.

3 Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки.

4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.

5 И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Иисус е Божият Син?

6 Това е Иисус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;

7 и Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината.

8 Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.

9 Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за Сина Си.

10 Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, Го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син.

11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син.

12 Който има Сина, има живота; който няма Божия Син, няма живота.

13 Това ви писах на вас, които вярвате в Името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.

14 И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него.

16 Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот – на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях – не казвам за него да се моли.

17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.

18 Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а *роденият от Бога, пази себе си* и лукавият не го докосва.

19 Ние знаем, че сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

20 Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Иисус Христос. Този е истинният Бог и вечен живот.

21 Дечица, пазете себе си от идоли. Амин.