1 Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.

2 Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.

3 И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.

4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; и грехът е беззаконие.

5 И вие знаете, че Той се яви, за да вземе нашите грехове, и в Него няма грях.

6 Никой, който стои в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, и не Го е познал.

7 Дечица, никой да не ви заблуждава! Който върши правда, е праведен, както и Той е праведен.

8 Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.

9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

10 По това се разпознават Божиите деца и дяволските деца: никой, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не люби брат си.

11 Защото това е посланието, което чухте отначало: да се любим един друг;

12 не като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха зли, а на брат му – праведни.

13 Не се чудете, братя, ако светът ви мрази.

14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.

15 Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че в нито един човекоубиец не обитава вечен живот.

16 По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.

17 Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?

18 Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.

19 От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,

20 защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.

21 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение спрямо Бога,

22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него.

23 И това е Неговата заповед: да вярваме в Името на Неговия Син Иисус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал.

24 И който пази Неговите заповеди, стои в Него и Той – в него; и по това познаваме, че Той обитава в нас – по Духа, който ни е дал.