1 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота,

2 защото животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас —

3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос.

4 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

5 И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не вършим истината.

7 Но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Иисус (Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.

8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.

9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.