1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Застъпник при Отца – Иисус Христос Праведния.

2 Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.

3 И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му.

4 Който казва: Познах Го, а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него.

5 Но който пази словото Му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него.

6 Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.

7 Възлюбени, не ви пиша нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули.

8 Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.

9 Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.

10 Който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях.

11 А който мрази брат си, той е в тъмнината и ходи в тъмнината, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

12 Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.

13 Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Отца.

14 Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.

15 Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.

16 Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.

17 И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.

18 Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.

19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.

20 А вие имате помазанието от Светия и знаете всичко.

21 Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

22 Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който отрича Отца и Сина.

23 Всеки, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

24 Колкото до вас, нека онова, което сте чули отначало, да стои във вас. Ако онова, което сте чули отначало, стои във вас, то и вие ще стоите в Сина и в Отца.

25 И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.

26 Писах ви това заради тези, които ви подмамват.

27 А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило.

28 И така, дечица, стойте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие.

29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.