1 Надуйте рог в Сион и дайте тревога на светия Ми хълм! Нека се разтреперят всички жители на земята, защото идва Денят на ГОСПОДА, защото е близо —

2 ден на тъмнина и мрак, ден на облаци и гъста тъмнина. Като зората се разпростира по планините голям и силен народ. Като него не е имало от века и след него няма повече да има за годините на много поколения.

3 Огън пояжда пред него и пламък изгаря след него; пред него земята е като Едемската градина, а след него — гола пустиня; и никой няма да избегне от него.

4 Видът им е като вида на коне и тичат като конници.

5 Като тропот на колесници подскачат по върховете на хълмовете, като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика, като силен народ, строен за бой.

6 Пред тях племената се гърчат, всичките лица побледняват.

7 Те тичат като силни мъже, като воини се изкачват по стената и всеки ходи в пътя си, без да сменят редовете си.

8 Не се блъскат един друг, вървят всеки по пътеката си и падат около оръжията, но не се нараняват.

9 Тичат из града, бягат по стената, качват се по къщите, влизат през прозорците като крадци.

10 Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват и звездите задържат блясъка си.

11 И ГОСПОД надава гласа Си пред войската Си, защото станът Му е много голям, защото е силен Онзи, който изпълнява словото Си, защото Денят на ГОСПОДА е велик и много страшен, и кой може да му устои?

12 Но дори и сега, заявява ГОСПОД, обърнете се към Мен с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание!

13 И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си и се обърнете към ГОСПОДА, вашия Бог, защото е милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив и се разкайва за злото.

14 Кой знае? Може да се върне и да се разкае, и да остави след Себе Си благословение, хлебен принос и възлияние за ГОСПОДА, вашия Бог!

15 Надуйте рог в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание!

16 Съберете народа, осветете събрание, съберете старейшините, съберете децата и кърмачетата на гърди! Нека излезе младоженецът от спалнята си и невястата — от стаята си!

17 Нека плачат свещениците, служителите на ГОСПОДА, между предверната зала и олтара и нека кажат: Пощади, ГОСПОДИ, народа Си и не предавай наследството Си на позор, за поговорка на народите. Защо да кажат сред народите: Къде е техният Бог?

18 И ГОСПОД заревнува за земята Си и се смили над народа Си.

19 И ГОСПОД отговори и каза на народа Си: Ето, Аз ви изпращам житото, младото вино и маслиненото масло, и ще се наситите от тях; и няма вече да ви направя за позор между народите.

20 И ще отдалеча от вас идващия от север и ще го прогоня в безводна и пуста земя; с лицето му към предното море и с края му към задното море. И вонята му ще се издигне и ще се издигне смрадта му, защото е извършил голямо зло.

21 Не бой се, земьо, весели се и се радвай, защото ГОСПОД извърши велики дела.

22 Не се плашете, полски животни, защото пасбищата на степта никнат, защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си.

23 И вие се веселете, синове на Сион, радвайте се в ГОСПОДА, своя Бог, защото ви дава ранния дъжд за правда и ви навалява дъжда — ранния и късния както преди.

24 Харманите ще се напълнят със зърно и линовете ще преливат от вино и маслинено масло.

25 И ще ви отплатя за годините, които изпояде скакалецът, изедникът и унищожителят, и лапачът, голямата Ми войска, която изпратих сред вас.

26 И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите Името на ГОСПОДА, своя Бог, който извърши с вас чудни неща. И народът Ми няма да се посрами до века.

27 И ще познаете, че Аз съм сред Израил и че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, и няма друг. И народът Ми няма да се посрами до века.

28 А след това ще излея Духа Си на всяка плът и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища, юношите ви ще виждат видения.

29 Също и на слугите и на слугините ще излея Духа Си в онези дни.

30 И ще дам чудеса на небето и на земята — кръв и огън и стълбове дим.

31 Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.

32 И всеки, който призове Името на ГОСПОДА, ще се спаси, защото на хълма Сион и в Ерусалим ще има избавление, както каза ГОСПОД, и сред останалите, които ГОСПОД ще призове.