1 Защото, ето, в онези дни и в онова време, когато върна юдовите и ерусалимските пленници,

2 ще събера всичките народи и ще ги сведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях заради народа Си и наследството Си Израил, когото те разпръснаха между народите и разделиха земята Ми.

3 И хвърляха жребий за народа Ми, даваха момче за блудница, а момиче продаваха за вино и пиеха.

4 А и какво имате вие с Мен, Тир, Сидон и всички филистимски области? Възмездие ли ще ми отплатите? А ако ми отплатите, Аз лесно и бързо ще върна възмездието ви върху главата ви,

5 че взехте среброто Ми и златото Ми, и скъпоценните Ми блага и ги занесохте в капищата си,

6 а юдовите синове и ерусалимските синове продадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им.

7 Ето, Аз ще ги надигна от мястото, където ги продадохте, и ще върна възмездието ви на главата ви.

8 И ще продам синовете ви и дъщерите ви в ръката на юдовите синове и те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото ГОСПОД изговори това.

9 Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже; нека се приближат и се изкачат всичките воини!

10 Изковете плуговете си на мечове и сърповете си на копия; слабият нека каже: Аз съм силен мъж!

11 Бързайте и елате, всички околни народи, и се съберете! Там долу, ГОСПОДИ, отведи силните Си мъже!

12 Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи.

13 Изпратете сърпа, защото жетвата е узряла; елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците преливат, защото злината им е голяма.

14 Множества, множества в долината на решението — защото е близо Денят на ГОСПОДА в долината на решението.

15 Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще задържат блясъка си.

16 И ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим. Небето и земята ще се потресат, но ГОСПОД ще бъде прибежище за народа Си и крепост за израилевите синове.

17 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който обитавам на светия Си хълм Сион. И Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него.

18 В онзи ден от планините ще роси младо вино и от хълмовете ще тече мляко, и по всички потоци на Юда ще текат води, и от ГОСПОДНИЯ дом ще избликне извор, който ще пои долината Ситим.

19 Египет ще стане пустош и Едом ще стане гола пустиня заради насилието над юдовите синове, защото проляха невинна кръв в земята си.

20 А Юда ще бъде населен до века и Ерусалим — от поколение за поколение.

21 И ще очистя кръвта им, която не съм очистил. И ГОСПОД обитава в Сион.