1 Старейшината до любимия Гай, когото любя в истина:

2 Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.

3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и свидетелстваха за истината, която е в теб, как ти ходиш в истината.

4 За мен няма по-голяма радост от това — да слушам, че моите деца ходят в истината.

5 Възлюбени, ти вършиш вярно всичко, което правиш за братята и за чужденците,

6 които свидетелстваха за твоята любов пред църквата. Добре ще направиш да ги изпратиш по начин, който е достоен за Бога,

7 защото за Христовото Име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

8 Ние обаче сме длъжни да приемаме такива, за да ставаме съработници за истината.

9 Писах до църквата, но Диотреф, който иска да бъде пръв между тях, не ни приема.

10 Затова, ако дойда, ще напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не само че сам не приема братята, а възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.

11 Възлюбени, не подражавай на злото, а на доброто. Който върши добро, е от Бога, а който върши зло, не е видял Бога.

12 За Димитрий се свидетелства добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелстваме и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно.

13 Имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо,

14 а се надявам скоро да те видя, и ще разговаряме очи в очи. Мир на теб. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.