K

Motivação

13 И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.

João 14:13,14

24 Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Тичайте така, че да я получите.

25 А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние — нетленен.

26 Затова, аз така тичам — не като към нещо неизвестно; така удрям — не като че бия въздуха;

27 а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен.


6 Бъдете силни и смели, не се бойте и не се страхувайте от тях; защото ГОСПОД, твоят Бог, Той е, който върви с теб. Той няма да отстъпи от теб и няма да те остави.


23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора,


13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.


10 Всичко, което ръката ти намери да прави, направи със силата си, понеже няма нито работа, нито размисъл, нито знание, нито мъдрост в Шеол, където отиваш.


13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.


29 Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните.

30 И юношите ще се уморят и ще отслабнат, и младите мъже съвсем ще паднат,

31 но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.


13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното,

14 гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.


11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.


1 Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще,

2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.

3 Защото размислете за Този, който издържа такава враждебност против Себе Си от грешниците, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни.


29 И така, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не бъдете неспокойни;

30 защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че се нуждаете от това.


7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.


19 И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)


10 Защото и когато бяхме при вас, ви заръчахме това: ако някой не иска да работи, той също и да не яде.

11 Понеже слушаме, че има някои, които се държат безредно между вас, като не работят нищо, а се занимават с празни работи.

12 На такива заръчваме и ги напътстваме в Името на Господ Иисус Христос да работят тихо и да ядат своя хляб.

13 А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.


10 Ще се веселя много в ГОСПОДА, душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец, украсен с венец като първосвещеник, и като невяста, накитена с украшенията си.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento