Gênesis 5

1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.

2 Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).

3 Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.

4 Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.

5 Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.

6 Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.

7 Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.

8 Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.

9 Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.

10 Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.

11 Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.

12 Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.

13 Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.

14 Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.

15 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.

16 Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.

17 Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.

18 Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.

19 Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.

20 Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.

21 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha.

22 A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery.

23 Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.

24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

25 Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metúšelach Lámecha.

26 Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery.

27 Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.

28 Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.

29 Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: "Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem."

30 Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery.

31 Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel.

32 Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.