Deuteronômio 27

1 Mose och de äldste i Israel gav folket denna befallning: "Håll alla de bud som jag i dag ger er.

2 Den dag ni kommer över Jordan, in i det land som Herren, din Gud, ger dig, skall du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk.

3 När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som Herren, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig.

4 När ni har gått över Jordan, skall ni på berget Ebal resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall bestryka dem med kalk.

5 Och du skall där bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn.

6 Av ohuggna stenar skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall du offra brännoffer åt Herren, din Gud.

7 Där skall du också offra gemenskapsoffer och du skall äta och glädja dig inför Herrens, din Guds, ansikte.

8 På stenarna skall du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag."

9 Mose och de levitiska prästerna sade till hela Israel: "Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit Herrens, din Guds, folk.

10 Du skall lyda Herrens, din Guds, röst och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig."

11 På den dagen gav Mose folket denna befallning:

12 När ni har gått över Jordan skall dessa stammar stå på berget Gerissim och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin.

13 Och dessa skall stå och uttala förbannelsen på berget Ebal: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali.

14 Leviterna skall sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel:

15 Förbannad är den man som gör en utskuren eller gjuten avgud, en styggelse för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket skall svara och säga: "Amen."

16 Förbannad är den som föraktar sin far eller sin mor. Och allt folket skall säga: "Amen."

17 Förbannad är den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt folket skall säga: "Amen."

18 Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket skall säga: "Amen."

19 Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: "Amen."

20 Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, ty han vanärar sin fars bädd. Och allt folket skall säga: "Amen."

21 Förbannad är den som ligger med något djur. Och allt folket skall säga: "Amen."

22 Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter. Och allt folket skall säga: "Amen."

23 Förbannad är den som ligger med sin svärmor. Och allt folket skall säga: "Amen."

24 Förbannad är den som i hemlighet slår ihjäl sin nästa. Och allt folket skall säga: "Amen."

25 Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: "Amen."

26 Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket skall säga: "Amen."