Eclesiastes 11

1 Sänd ditt bröd över vattnet,ty med tiden får du dettillbaka.

2 Dela det du har i sju delar, ja, åtta,ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet.

3 När molnen är fulla, tömmer de sitt regn över jorden,och om ett träd faller omkull,mot söder eller norr,så ligger det på den plats där det har fallit.

4 Den som spejar efter vind får aldrig så,den som skådar efter moln får ingenting skörda.

5 Liksom du inte vet vart vinden fareller hur benen bildas i moderlivet,så förstår du ej heller Guds verk,hans som gör alltsammans.

6 Så din säd om morgonenoch låt inte din hand vila om kvällen,ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller det andra,eller om båda är lika bra.

7 Ljuset är ljuvligtoch det är gott för ögonenatt se solen.

8 Om en människas år blir många,må hon glädja sig under dem allaoch komma ihåg att det blir många mörka dagar.Allt som kommer är förgängligt.

9 Gläd dig, du yngling, i din ungdom,låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar.Vandra ditt hjärtas vägar,följ det dina ögon ser.Men vet att för allt dettakommer Gud att döma dig.

10 Låt sorgen vika ur ditt hjärtaoch håll det onda borta från din kropp.Ty ungdomstiden, livets blomstringstid, är förgänglig.