Malaquias 4

1 Se, dagen kommer,den brinner som en ugn.Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigtvara som halm.Dagen som kommer skall bränna upp dem,säger Herren Sebaot,den skall lämna kvarvarken rot eller kvist.

2 Men för er som fruktar mitt namnskall rättfärdighetens sol gå uppmed läkedom under sina vingar.Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

3 Ni skall trampa ner de ogudaktiga,ty de skall vara som stoft under era fötterpå den dag då jag utför mitt verk,säger Herren Sebaot.

4 Kom ihåg min tjänare Mose lagsom jag gav honom befallning om på Horeb,stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel.

5 Se, jag skall sända till er profeten Elia,innan Herrens dag kommer,den stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnenoch barnens hjärtan till deras fäder,så att jag inte kommer och slårlandet med tillspillogivning.